Εδώ µπορείτε να κατεβάσετε υλικό και χρήσιµες πληροφορίες για τα προϊόντα και το οινοποιείο µας µε ένα κλικ.

Log in / Sign up εδώ για να κατεβάστε ολόκληρο το Press Kit

DOWNLOAD PRESS KIT

ή όσα από τα αρχεία χρειάζεστε από τον παρακάτω πίνακα:

Kechris_Logo_EN.jpg 892.27 KB JPEG download
Kechris_Logo_EN.pdf 829.25 KB PDF download
Kechris_Logo_GR.jpg 887.37 KB JPEG download
Kechris_Logo_GR.pdf 825.11 KB PDF download
Kechris_Retsines_Presentation.ppsx 6.21 MB OCTET-STREAM download
Logo_Kechris_GR 127 KB PDF download
Logo_Kechris_GR 127 KB JPEG download
Logo_Kechris_GR 127 KB JPEG download
Logo_Kechris_GR 127 KB JPEG download
Logo_Kechris_GR 127 KB JPEG download
Logo_Kechris_GR 127 KB JPEG download
Logo_Kechris_GR 127 KB JPEG download
Logo_Kechris_GR 127 KB JPEG download
Logo_Kechris_GR 127 KB JPEG download
Logo_Kechris_GR 127 KB JPEG download
Logo_Kechris_GR 127 KB JPEG download
Logo_Kechris_GR 127 KB JPEG download
Logo_Kechris_GR 127 KB JPEG download
Logo_Kechris_GR 127 KB JPEG download
Logo_Kechris_GR 127 KB JPEG download
Logo_Kechris_GR 127 KB PDF download
Logo_Kechris_GR 127 KB JPEG download
Logo_Kechris_GR 127 KB JPEG download
Logo_Kechris_GR 127 KB JPEG download
Logo_Kechris_GR 127 KB JPEG download
Logo_Kechris_GR 127 KB JPEG download
Logo_Kechris_GR 127 KB PDF download
Logo_Kechris_GR 127 KB JPEG download
Logo_Kechris_GR 127 KB JPEG download
Logo_Kechris_GR 127 KB JPEG download
Logo_Kechris_GR 127 KB JPEG download
Logo_Kechris_GR 127 KB PDF download
Logo_Kechris_GR 127 KB JPEG download
Logo_Kechris_GR 127 KB JPEG download
Logo_Kechris_GR 127 KB PDF download
Logo_Kechris_GR 127 KB JPEG download
Logo_Kechris_GR 127 KB JPEG download
Logo_Kechris_GR 127 KB JPEG download
Logo_Kechris_GR 127 KB JPEG download
Logo_Kechris_GR 127 KB JPEG download
Logo_Kechris_GR 127 KB JPEG download
Logo_Kechris_GR 127 KB JPEG download
Logo_Kechris_GR 127 KB JPEG download
Logo_Kechris_GR 127 KB JPEG download
Logo_Kechris_GR 127 KB JPEG download
Logo_Kechris_GR 127 KB PDF download
Logo_Kechris_GR 127 KB JPEG download
Logo_Kechris_GR 127 KB JPEG download
Logo_Kechris_GR 127 KB JPEG download
Logo_Kechris_GR 127 KB JPEG download
Logo_Kechris_GR 127 KB JPEG download
Logo_Kechris_GR 127 KB JPEG download
Logo_Kechris_GR 127 KB PDF download
Logo_Kechris_GR 127 KB JPEG download
Logo_Kechris_GR 127 KB JPEG download
Logo_Kechris_GR 127 KB JPEG download
Logo_Kechris_GR 127 KB download
Logo_Kechris_GR 127 KB JPEG download
Logo_Kechris_GR 127 KB JPEG download
Logo_Kechris_GR 127 KB JPEG download
Logo_Kechris_GR 127 KB JPEG download
Logo_Kechris_GR 127 KB JPEG download
Logo_Kechris_GR 127 KB JPEG download
Logo_Kechris_GR 127 KB JPEG download
Logo_Kechris_GR 127 KB JPEG download
Logo_Kechris_GR 127 KB JPEG download
Logo_Kechris_GR 127 KB PDF download
Logo_Kechris_GR 127 KB JPEG download
Logo_Kechris_GR 127 KB JPEG download
Logo_Kechris_GR 127 KB JPEG download
Logo_Kechris_GR 127 KB JPEG download
Logo_Kechris_GR 127 KB JPEG download
Logo_Kechris_GR 127 KB PDF download
Logo_Kechris_GR 127 KB JPEG download
Logo_Kechris_GR 127 KB JPEG download
EleniKechri.jpg 614.96 KB JPEG download
Kechris_Family_01.jpg 644.61 KB JPEG download
Kechris_Team.jpg 802.86 KB JPEG download
KechrisWinery_Cellar.jpg 1.59 MB JPEG download
KechrisWinery_Entrance.jpg 1.43 MB JPEG download
SteliosKechris.jpg 708.99 KB JPEG download
0