ΤΟ ΚΡΑΣΙ
PRESS CORNER
ΞΙΝΟΜΑΥΡΟ

ΞΙΝΟΜΑΥΡΟ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ

Ένα Ξινόμαυρο από επιλεγμένα αμπελοτόπια της Γουμένισσας, που εκφράζει όλη τη δύναμη και τη μοναδικότητα της εμβληματικής ποικιλίας του μακεδονίτικου αμπελώνα. 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΕΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ | 22-24oC

ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ | Ξινόμαυρο
ΠΕΡΙΟΧΗ | Γουμένισσα
ΠΑΛΑΙΩΣΗ | 10+ έτη
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΥΓΟΥ | Οκτώβριος
Αλκοολ | 13%
ΟΛΙΚΗ ΟΞΥΤΗΤΑ | 6,2g/l
ΣΑΚΧΑΡΑ | 3,1g/l
Φιαλη | 750 ml
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | 6 φιάλες
ΞΙΝΟΜΑΥΡΟ
ΞΙΝΟΜΑΥΡΟ

WINE ASSETS

Xinomavro_2013_EN_PhotoHighRes.jpg 1.51 MB JPEG download
Xinomavro_2013_GR_PhotoHighRes.jpg 1.53 MB JPEG download
Xinomavro_2013_ProductProfile_GR.pdf 609.49 KB PDF download
Xinomavro_Label_GR-EN.jpg 829.4 KB JPEG download
Xinomavro_Label_ΕΝ-FR.jpg 826.89 KB JPEG download